Kiến thức

Đó hỏi, đây trả lời thời… online

Có những câu hỏi mà bạn biết chắc rằng những người xung quanh không thể trả lời. Đại loại như "Ngày xưa ma cà rồng cái mặc đồ gì?". Bạn lên www.google.com và gõ câu hỏi vào. Google bó [...]

Chi tiết...