Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Hồ Chí Minh

Tài khoản ACB

Tên tài khoản: Công ty TNHH Giải Pháp trực Tuyến
Số Tài khoản: 10658559
Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)_Chi nhánh Tp. HCM

 

Tài khoản Vietcombank

Tên tài khoản: Công ty TNHH Giải Pháp trực Tuyến
Số tài khoản: 0531000276203
Tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB) _ Chi nhánh Bình Thạnh

Hà Nội

Tài khoản ACB

Tên tài khoản: Công ty TNHH Giải Pháp trực Tuyến
Số Tài khoản: 6913109
Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)_Chi nhánh Hà Nội

Tài khoản Vietcombank

Tên tài khoản: Công ty TNHH Giải Pháp trực Tuyến
Số tài khoản: 002 1000 251 619
Tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB) _ Chi nhánh Quang Trung

Chia sẻ bài viết này