May day: Một thuật toán mới của google trong sắp xếp từ khoá dài

May day: Một thuật toán mới của google trong sắp xếp từ khoá dài

Điều gì đang xảy ra :

Rất nhiều webmaster bị mất một lượng lớn traffic từ goolge đối với những cụm từ 3 từ đơn trở lên (gọi là từ khoá dài).
Có những webmaster mất đến 90% lượng visitor từ google bởi vì các từ khoá dài không lên top trên SERP, việc giảm thứ hạng này không chỉ sảy ra với các spammer mà còn ảnh hưởng đến những site 13 năm tuổi, PR7 và có 400.000 backlink
Điều đó có nghĩa là gì?

Có vẻ như đây không phải là hình phạt của google mà là sự thay đổi trong thuật toán sắp xếp. Google có thể đã index từ khoá dài hơn và chính xác hơn. Có một sáng chế mới về vấn đề này.
Xác định một cụm từ đòi hỏi năng lực CPU và tốn nhiều bộ nhớ.
Một webmaster giải thích:

“Ví dụ, giả sử cứ tập hợp 5 từ đơn thành một từ khoá dài, trong một văn bản bình thường có 200.000 từ đơn, như vậy sẽ có 3.2 * 10^26 cụm từ

Rõ ràng rằng không thể có hệ thống nào có thể lưu trữ hoặc xử lý các từ khoá dài này”

Có vẻ như Google sẽ đoán trang nào tốt nhất đối với các từ khoá dài dựa trên những tín hiệu các từ khoá trong các trang đã Index.

Sáng chế mới của google cho thấy hiện nay google đã đủ năng lực tính toán để index các từ khoá dài thay vì đoán như trước

Bạn phải thay đổi web pages của mình như thế nào?

Nếu bạn nhận thấy website của mình sụt giảm traffic từ google có lẽ bạn phải thay đổi web page. Ví dụ, nếu bạn muốn từ khoá “personal injury lawyer london” lên top trên SERP thì các từ này sẽ phải xuất hiện theo đúng thứ tự trên website. Nếu bạn dùng thay đổi thứ tự các từ đơn “london lawyer personal injury” bạn có thể không đạt được kết quả như tìm kiếm với cụm từ kia.

Chia sẻ bài viết này