Tìm kiếm hiệu quả trên Google

Tìm kiếm hiệu quả trên Google

Chỉ cần thêm một số ký tự hoặc từ khóa đơn giản, người sử dụng có thể nhanh chóng có được thông tin họ cần.

Hieuqua_1

Sử dụng “site:” để thu hẹp kết quả tìm kiếm trên một trang cụ thể.

Hieu-qua-2

hieu-qua-3

Dùng Google làm công cụ sửa lỗi chính tả: Google sẽ gợi ý từ khóa khi bạn gõ dần ký tự vào hộp tìm kiếm. Hoặc khi dán một từ vào, nếu sai, công cụ này sẽ hỏi: “Did you mean…” (Ý bạn là…?).

hieu-qua-4

g4

Google thay bảng tính: Nếu không muốn mở ứng dụng tính toán trên máy tính, bạn có thể gõ phép tính trực tiếp vào Google

hieu-qua-5

Gõ lệnh “time địa điểm” để tra thời gian ở thành phố bất kỳ

Hieu-qua-6

Hieu-qua-7

Đổi tiền tệ: Dùng lệnh “in” để đổi mệnh giá, ví dụ “100 pounds in dollars”. Riêng với các loại tiền không phổ biến, người dùng cần ghi rõ tên nước.

Hieu-qua-8

Dùng dấu trừ (-) để thu hẹp kết quả. Ví dụ bạn muốn tìm thông tin về cuộc thi American Idol nhưng không cần kết quả liên quan đến giám khảo Simon Cowell, hãy gõ “american idol” -cowell (từ khóa đặt trong ngoặc kép).

Hieu-qua-9

Nếu muốn tìm thông tin lưu theo định dạng file cụ thể, nên sử dụng lệnh: “filetype:”. Ví dụ: GTD filetype:ppt để tìm file PowerPoint

Hiieu-qua-10

Tra cứu theo khoảng thời gian: Muốn tra thông tin về Olympics diễn ra vào thập niên 50, gõ Olympics 1950..1960.

http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Kinh-nghiem/2010/04/3BA1AB6B/
http://my.opera.com/PeterLeDucAn/blog/8-meo-tim-kiem-hieu-qua-tren-google

Chia sẻ bài viết này