Google.com mặc định dùng giao thức https

Google.com mặc định dùng giao thức https

Trong vài tuần tới, trang Google với tên miền .com sẽ mặc định dùng giao thức bảo mật https.

Google sẽ thiết lập giao thức truyền siêu văn bản bảo mật https (Hypertext Transfer Protocol Secure) mặc định, thay cho giao thức http, cho trang google.com. Google cho biết người dùng bên ngoài nước Mỹ nếu muốn truy cập trang google.com với giao thức https, cần thiết lập lại trang chủ hay công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt.
Cách đây 3 tuần, Twitter vừa thiết lập giao thức https mặc định cho website của mình. Facebook cũng cung cấp tùy chọn truy cập trang web bằng giao thức https, nhưng không thiết lập mặc định. Gmail, dịch vụ email của Google, đã dùng https cách đây 2 năm.
Giao thức https, sử dụng SSL (Secure Sockers Layer) giúp người dùng truy cập web an toàn, nhưng vì chi phí cao và sự phức tạp trong việc triển khai https, nên nhiều trang web chưa thể thiết lập https mặc định.
Với người dùng Google, mã hóa tìm kiếm giúp ngăn người khác nhận biết các từ khóa mà bạn đang tìm. Trước đây, các trang Twitter, Google dùng giao thức http mặc định nên người dùng dễ bị người khác sử dụng phẩn mềm “nghe lén” chẳng hạn Firesheep để ghi nhận thông tin.

Tại Việt Nam, trang tìm kiếm www.google.com.vn hiện mặc định dùng giao thức http. Nếu muốn dùng giao thức https bạn cần nhập địa chỉ https://www.google.com.vn

http-google

 

Trang www.google.com.vn dùng giao thức http.

http-google-2

Trang www.google.com.vn dùng giao thức https

Chia sẻ bài viết này