Google được đánh giá là công cụ tìm kiếm an toàn nhất

Google được đánh giá là công cụ tìm kiếm an toàn nhất

Google được đánh giá là công cụ tìm kiếm an toàn nhất, trong khi công cụ Bing dẫn kết quả tìm kiếm đến các trang web độc hại hơn gấp 5 lần so với tìm kiếm thông qua Google.

Một nghiên cứu trong suốt 18 tháng đã kết luận rằng công cụ Bing dẫn kết quả tìm kiếm đến các trang web độc hại hơn gấp 5 lần so với tìm kiếm thông qua Google. Nghiên cứu này được tiến hành bởi công ty nghiên cứu độc lập AV-Test, mặc dù các công cụ tìm kiếm đã cố gắng ngăn chặn các trang web chứa phần mềm độc hại, nhưng vẫn để hiện trong trang kết quả tìm kiếm cho một truy vấn nhất định.

google-duoc-danh-gia-la-cong-cu-tim-kiem-an-toan-nhat
Dữ liệu cho nghiên cứu này được thu thập từ gần 40 triệu trang web thông qua 7 công cụ tìm kiếm khác nhau. Bing và Google chiếm khoảng 25% trang web được tìm thấy, hơn 13 triệu kết quả thông qua công cụ tìm kiếm Yandex của Nga, số trang web còn lại được tìm kiếm qua Baidu, Blekko, Faroo và Teoma.

google-duoc-danh-gia-la-cong-cu-tim-kiem-an-toan-nhat-01

Trong 40 triệu trang web, AV-Test phát hiện hơn 5.000 phần mềm độc hại, Google là an toàn nhất khi các kết quả mà nó trả về chỉ có 272 kết quả có Malware, kết quả của Bing trả về có 1.285 trang dính Malware và trang Yandex của Nga là kém an toàn nhất với 3.330 trên tổng số 5.000 mẫu Malware được tìm. Blekko chỉ tìm thấy 203 kết quả độc hại trong số gần 3.000.000 kết quả.

Theo Thiện Sơn Xahoithongtin/Techspot

Chia sẻ bài viết này