Timeline của Facebook sắp có thiết kế mới

Timeline của Facebook sắp có thiết kế mới

TimeLine-FaceBook-1

Theo đó, Timeline mới sẽ đăng một số thông tin tiểu sử của người dùng trên đầu trang, có nghĩa là nó sẽ được lồng vào ảnh cover thay vì xuất hiện phía bên dưới.

Các liên kết tới danh sách bạn bè, ảnh và địa điểm sẽ được đặt gọn gàng phía dưới ảnh cover, bên cạnh hình ảnh đại diện. Nằm cũng dãy với các liên kết này còn có một liên kết mới có tên “Summary” (Tóm tắt), dẫn đến danh sách những sự kiện chính trong cuộc sống của người dùng.

TimeLine-FaceBook-2

TimeLine-FaceBook-3

Tuy nhiên, đại diện của Facebook cho biết: “Chúng tôi xác nhận đây là một thử nghiệm nhỏ, nhưng không thể chia sẻ hơn nữa với các bạn tại thời điểm này”.

Facebook giới thiệu Timeline từ hồi tháng 9/2011, thay thế cho giao diện hiện có của nó. Không giống như giao diện cũ, người dùng có thể bổ sung các sự kiện tại bất cứ thời điểm nào trong Timeline của họ, thậm chí là trước khi lập Facebook, vì vậy mạng xã hội này có thể trở thành một nơi để người dùng kể về toàn bộ cuộc đời của họ. Facebook đưa Timeline tới tất cả người dùng từ tháng 1/2012.

Nguồn: PC

Chia sẻ bài viết này