Những thuật ngữ SEO thường gặp

Những thuật ngữ SEO thường gặp

Title tag (thẻ title): thẻ tiêu đề của một trang web, nó thể hiện nội dung mà trang web, bài viết thể hiện, chứa từ khóa. Đây là một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi SEO.

Meta tag (thẻ meta): Giống như thẻ tiêu đề, meta tag mô tả website của bạn để công cụ tìm kiếm đọc được và thêm thông tin hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Meta tag bao gồm hai thẻ Meta Description và Meta Keyword.

Meta Description: Thẻ mô tả nội dung của website. Phần này không hiển thị trong bài viết trên website mà hiển thị ngay kết quả tìm kiếm, quyết định việc người dùng có tiếp tục click chuột để truy cập vào website của bạn hay không.

Meta Keyword: Mô tả các từ khóa có trong trang web

Heading: các thẻ tiêu đề (từ H1-H6) được sử dụng để nhấn mạnh phần nội dung quan trọng của trang web đến các công cụ tìm kiếm.

Keyword Density (mật độ từ khóa): chính là tỉ lệ phần trăm giữa số lần xuất hiện từ hay cụm từ khóa so với tổng số từ hiển trị trong website.

Anchor text: là đoạn văn bản được dùng để hiển thị và được mọi người sử dụng để liên kết tới site của bạn.

Traffic: là lượng truy cập vào website của bạn.

Traffic rank: chỉ số đánh giá thứ hạng của website dựa trên lưu lượng, số lượng người truy cập trang web so với tất cả các trang web khác trên thế giới.

URL (Uniform Resource Locator): là địa chỉ chính xác gắn với mỗi tài nguyên trên internet, và địa chỉ này sẽ được dùng để tham chiếu đến tài nguyên này.

XML Sitemap: là một tập tin để thông báo danh sách các liên kết trên trang web của bạn.

Sitemap (sơ đồ website): là file/trang liệt kê tất cả các mục thông tin trên trang web của bạn cùng sự mô tả ngắn gọn cho các mục thông tin đó.

Authority page: là một trang web có độ tin cậy cao hơn so với các trang khác cùng chủ đề, được xác nhận bởi

Duplicate content: chỉ một URL của trang web chứa nội dung trùng lặp hay gần như trùng lặp với một website khác. Sự trùng lặp nội dung sẽ cản trở việc tăng thứ hạng tìm kiếm của một trang web.

Backlink : yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm của trang website, backlink chính là những liên kết từ một website khác trỏ đến website của bạn.

Internal Link (liên kết nội bộ): là liên kết giữa các trang bên trong phạm vi của 1 website.

Domain Age: tuổi đời của tên miền tính từ thời điểm tên miền được đăng ký, website có tuổi đời tên miền càng cao thì độ uy tín càng cao.

Domain Keyword: tên miền chứa từ khóa, một yếu tố quan trọng mà Google xếp hạng cho trang web.

Index: quá trình google bot lấy dữ liệu website và lưu vào trong bộ nhớ của Google. Chỉ khi nào website được index thì mới xuất hiện khi người dùng tìm kiếm.

Blackhat: ám chỉ các phương pháp kĩ thuật SEO (hoặc người sử dụng kỹ thuật này) không chính thống được dùng bởi các webmaster, giúp qua mặt công cụ tìm kiếm nhằm tăng thứ hạng trang web.

Chia sẻ bài viết này