Chi tiết giao diện Timeline cải tiến của Facebook

Chi tiết giao diện Timeline cải tiến của Facebook

15

Timeline theo thiết kế mới với các chi tiết được tối giản hết cỡ

Giao diện thiết kế mới sẽ thu gọn lại các hạng mục trong Facebook sau đó hiển thị chúng dưới dạng chi tiết hơn trong Timeline. Dưới đây là thiết kế mới của Facebook đồng thời là bản so sánh với thiết kế hiện tại

15

Giao diện hiện tại ở New Zealand.

Thanh công cụ ở đầu Timeline sẽ là nơi có sự thay đổi lớn nhất ở thiết kế lần này. Trong thiết kế hiện tại, phía trên được hiển thị với rất nhiều hình ảnh lớn nhỏ khác nhau hiển thị cho các tiểu mục, thiết kế mới sẽ thay toàn bộ hình ảnh bằng chữ cái hiển thị để tăng tốc độ tải trang cũng như làm cho phần trên của Timeline gọn gàng lại.

15a

Bản đồ và số người follow cũng được bỏ khỏi phần đầu trang, tiểu mục Subscriber cũ giờ đây được hiển thị trong About. Những hình ảnh trong Photos hiển thị ở phía bên trái màn hình và 9 bức hình gần nhất sẽ được hiển thị ra trong phần Photos mới.

15c

Thanh Timeline thay vì nằm ở giữa màn hình giờ sẽ được chuyển sang phía góc màn hình bên phải, thế chỗ cho vị trí của bản đồ cũng như quảng cáo trong thiết kế hiện tại. Danh sách các ứng dụng được ưa thích, các trang ưa thích sẽ tiếp tục được đưa về bên trái trong khi cập nhật trạng thái nằm ở bên phải. Thiết kế mới sẽ khiến sự tập trung của người dùng được nâng cao hơn về cả các cập nhật trạng thái cũng như những tính năng phụ trên Facebook.

Thiết kế hiện đang được thử nghiệm tại New Zealand và chưa có bất kì thông tin nào về ngày chuyển đổi thiết kế trên toàn thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh về giao diện này:

 

15d

15b

Chia sẻ bài viết này