Google thay đổi tính năng quảng cáo trên YouTube

Google thay đổi tính năng quảng cáo trên YouTube

Google mới đây đã công bố thay đổi tính năng quảng cáo trên ứng dụng Youtube dành cho các thiết bị di động, tính năng mới được Google gọi với cái tên là “TrueView ads.”

google-thay-doi-tinh-nang-quang-cao-tren-youtube
Mục tiêu của “TrueView ads” là nhằm tăng tính hiệu quả của các nội dung quảng cáo trên ứng dụng Youtube.

Với tính năng mới, người dùng sẽ có thể lựa chọn “bỏ qua” nội dung quảng cáo trong vòng năm giây sau khi quảng cáo này xuất hiện.

Google cũng sẽ thống kê những nội dung quảng cáo được một người dùng nhất định nào đó chú ý (xem trong thời gian lâu hơn những đoạn quảng cáo bị tắt đi ngay sau năm giây).

Với những thống kê về các đoạn quảng cáo bị bỏ qua và các đoạn quảng cáo được chú ý, Google sẽ biết được người dùng này quan tâm tới các nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực nào, và từ đó, sẽ gửi các nội dung quảng cáo phù hợp khi tài khoản người dùng này đăng nhập trên ứng dụng Youtube./.

Đại Hải (Vietnam+)

Chia sẻ bài viết này