google-ra-mat-thoa-thuan-ban-quyen-mo-se-khong-kien-tru-khi-bi-tan-cong-truoc-01