Author - esc_admin

Những thuật ngữ SEO thường gặp

Title tag (thẻ title): thẻ tiêu đề của một trang web, nó thể hiện nội dung mà trang web, bài viết thể hiện, chứa từ khóa. Đây là một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi SEO. Meta tag [...]

Chi tiết...